Zapisz się na newsletter:
Administratorem danych jest MindfulnessKursy.pl. Dane osobowe (tj. adresy email i imię subskrybenta) zbierane są przez MindfulnessKursy.pl wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”. Osobie, której dane dotyczą,  przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Mail z prośbą o zmianę lub usunięcie adresu email, proszę wysłać mailowo  na adres: a.gubernat@mindfulnesskursy.pl